Selda Yüksekbaş

SELDA YÜKSEKBAŞ, orta ve lise öğrenimini Adana Kız Lisesi Matematik , üniversite ise Bilkent Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezundur. Ayrıca  New York University’de International Business and Finance üzerine eğitim almıştır.

Adana’da  Güney Sanayi Tekstil işletmeleri A.Ş.’de ihracat uzmanı, FMCG sektöründe  Marsa Kraft Foods ’da  ithalat Uzmanı, Gıdasa Sabancı Gıda Sanayi’de  İthalat ve Satın alma Uzmanı; Gaziantep’te Şölen Çikolata Gıda A.Ş.’de Satın alma Müdürü olarak görev almıştır.
Vizyon kazanma ve kendi geleceğinin çerçevesini çizmek amacı ile  New York’a gitmiş ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunda Halkla
İlişkiler kapsamında çalışmıştır.

Türkiye’ döndükten sonra; İstanbul’ da hizmet sektöründe Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi’nde Tedarik Zinciri Müdürlüğü,  turizm sektöründe The Marmara Collection kapsamında Satın alma Müdürlüğü ve  Tamek Gıda Satın alma yöneticisi olarak sorumluluklarını başarı ile gerçekleştirmiştir.

Şu an, Tüm Tedarik  İç ve Dış Ticaret şirketinde satın alma müdürü olarak çalışmaktadır.

TUSAYDER’in ilk kurulması aşamasında rol almış, derneğin resmi kuruluşundan bu yana kurucu üye ve yönetim kurulu üyelikleri kapsamında görev almıştır. Uzun yılların tecrübesi ile mesleğine gönül vermiş bir Satın almacı olan Selda Yüksekbaş, satınalma üzerine makale yazmakta, oturum/panellere katılmakta, satın alma ile ilgili eğitimler vermektedir.Bununla birlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme  Derneği’nde üniversitedeki gençlere mentörlük yapmaktadır.