TUSAY+CTRL

TUSAY+CTRL

Satınalma ve Tedarik Süreçlerinizi, konusunda en yetkin ve bağımsız kurum olan TÜSAYDER tarafından denetlendirebilir ve TÜSAYDER’in sunacağı iyileştirme raporu ile süreçlerinizi geliştirebilirsiniz.

Quick Info

  • Laptop and more tools available during the courses
  • Online course content access
  • SMS and Email notification
  • Affordable course fee
  • Dedicated Course Trainer