Genel Kurul Duyurusu

Genel Kurul Duyurusu
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 17.05.2019 tarihinde saat 13:00-17:00 de Akmerkez’de yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25.05.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Gündem
1.Açılış ve Yoklama
2.Divan Teşkili
3. Mevcut Yönetim Kurulunun Faaliyetleri ve Hesap Raporlarının Okunması
4. Yönetim ve Denetim Kurumlarının Seçimi
5. Dilekler ve Kapanış
Adres: Nisbetiye caddesi Akmerkez E3 blok K2 Etiler Beşiktaş-İstanbul