İTÜ ve TÜSAYDER İşbirliğindeki UYGULAMALI STRATEJİK SATINALMA YÖNETİCİLİĞİ Programı 21 Eylül’de Başlıyor!

İTÜ ve TÜSAYDER İşbirliğindeki UYGULAMALI STRATEJİK SATINALMA YÖNETİCİLİĞİ Programı 21 Eylül’de Başlıyor!

Hemen kayıt olun, satınalma mesleğinin en itibarlı ve en geçerli eğitim programında yerinizi alın.

Satınalma yöneticiliği sertifika programı İTÜ ve TÜSAYDER işbirliği ile başlıyor. 21 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan sertifika programı; İTÜ Maçka kampüsünde gerçekleştirilecek.

İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

Programın Amacı:

Ülkemizi satınalma ve tedârik yönetimi alanında uluslararası düzeyde temsil eden ilk ve tek mesleki dernek olan TÜSAYDER, satınalma meslek standartlarını ATO ile birlikte revize etmiş, mesleğin ulusal meslek standartları, güncel konular da içerilecek şekilde dünya standartlarına uyumlu hâle getirilmiştir. Satınalma mesleğinin ülkemizde geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdüren TÜSAYDER, ulusal meslek standartlarına uygun eğitim almış satınalma profesyonellerine olan gereksinimi dikkate alarak, bu amaçla İTÜ ile işbirliğine girmeye karar verdi. “Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı” ile katılımcılar öncelikle ulusal meslek standartları ile uyumlu bir satınalma eğitimi almış olacaklar.

İş başvurularında daha fazla tercih edilir konuma gelin

Bu programda katılımcılar, bir yandan İTÜ’nün değerli ve konusunda uzman akademisyenlerden en doğru kuramsal bilgiyi, diğer yandan TÜSAYDER’in meslekte deneyimli profesyonel eğitmenlerinden en güncel ve en iyi uygulamaları öğrenecek. Mesleğin en geçerli ve en itibarlı sertifika programı olması nedeniyle katılımcılar, bu sertifika ile iş başvurularında daha fazla tercih edilir konumda olacak.

Kimler Katılabilir:

Bu eğitim programına, ilk ve orta kademe satınalma ve tedarik yöneticileri ve uzmanlarının, kariyerlerini satınalma mesleğinde yapmak isteyen başka bölüm çalışanlarının ve bir yükseköğretim programından yeni mezun olanların katılması hedeflenmektedir. Programa en fazla 25 kişi kabul edilecektir. Kontenjan sınırlıdır.

Programın Genel Yapısı:

Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı, sınav dahil 9 haftalık bir dönemi kapsamakta, toplam 72 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez. TÜSAYDER üyelerine indirimli ödeme olanağı sunulacaktır.

 

Konu-1: STRATEJİK SATINALMA ve KATEGORİ YÖNETİMİ

 1. Tedârik ve Tedârik Zinciri Yönetimi
 2. Strateji Kavramı ve Stratejik Yönetim
 3. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalma
 4. Satınalma Stratejileri
 5. Kategori Tanımı ve Organizasyon Oluşturma
 6. Satınalma Risk Yönetimi
 7. Stratejik Satınalmanın Önemi
 8. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
 9. Şirketlerin Yapacakları
 10. Tedârik ve Satınalma Süreçlerinde Çağdaş Uygulamalar
 11. Satınalma Organizasyonu ve Ekibi
 12. Satınalma Süreç Yönetimi

Konu-2: MÂLİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİ 

 1. Strateji ,Stratejik Yönetim ve Mâliyet ilişkisi
 2. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalmada Mâliyet Düşürme Farklılıkları
 3. Satınalma Stratejileri
 4. Emtia Yönetimi, Eskalasyonlar, Varyasyonlar
 5. Mâliyet Düşürmede Temel Teknikler
 6. Yeni Dönem Satınalmada Mâliyet Düşürme Nasıl Olmalıdır ?
 7. Dijital Satınalma : Satınalma 4.0 Nedir ?
 8. Mâliyet Düşürmede Satınalma 4.0 Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır ?
 9. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
 10. Kriz Döneminde Satınalma Bölümlerinde Mâliyet Düşürme Yöntemleri
 11. Dalgalı Kurda Satınalma Kârlılığının Korunması
 12. Satınalma Kârlılık Analizleri
 13. Tedârikçi Fiyatı Nasıl Belirlenir ?
 14. Satınalmada Varyasyon Nasıl Çalışılır ?
 15. Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?

Konu-3: SATINALMADA TEDÂRİKÇİ YÖNETİMİ 

 1. Tedârikçi Araştırma Yöntemleri
 2. Tedârikçi Seçme ve Değerlendirme
 3. Tedârikçi Sayısı Belirleme Stratejileri
 4. Tedârikçi Yönetim Stratejileri
 5. Tedârikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 6. Tedârikçi Denetleme ve Geliştirme
 7. Tedârikçi İşbirlikleri
 8. Tedârikçi Risk Yönetimi
 9. Tedârikçi Ödüllendirme Sistemleri
 10. Tedârik Zinciri Oluşturma ve Yönetme Teknikleri

Konu-4: SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 1. Satınalma Sözleşme Stratejileri
 2. Satınalma Sözleşme Süreci
 3. Satınalma Sözleşme Maddeleri
 4. Sözleşmelerde Uyuşmazlıklar
 5. Sözleşmeler Hukuku
 6. Uluslararası Satınalmalarda Satınalma Sözleşmeleri

Konu-5: ENDİREKT SATINALMA ve DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ 

 1. Yap/Üret-Satınal Kararları
 2. Endirekt Satınalma Modeli
 3. Yatırım Giderleri (CAPEX)
 4. İşletme Giderleri (OPEX)
 5. E-Katalog Yönetimi
 6. Endirekt Satınalma Ana Kalem Mâliyetler
 7. Endirekt Satınalmada Mâliyet Düşürme Yöntemleri
 8. Endirekt Satınalmada Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Ana Hususlar
 9. Endirek Satınalmaların ERP Üzerinden İzlenmesi ve Bütünleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır ?

Konu-6: SATINALMA BÜTÇE YÖNETİMİ 

 1. Bütçe Kavramı ve Bütçe Tipleri
 2. Satınalma Bütçe Süreci
 3. Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
 4. Tedârikçi Sipâriş Dağılımı
 5. Bütçe Dönemi ABC Analizleri
 6. Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
 7. Bütçe Gerçekleşme Analizi / Bütçe Gerçekleşme Analizi Raporları Nasıl Olmalıdır ?

Konu-7: SATINALMA RAPOR YÖNETİMİ

 1. Satınalma Rapor Sistematiği
 2. Mâliyet Raporları Nasıl Olmalıdır ?
 3. Capex / Opex Raporları
 4. Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
 5. Rapor Sunum Teknikleri
 6. Dijital Satınalmada Yeni Dönem Raporlama Yöntemleri

Konu-8: SATINALMADA FİYAT YÖNETİMİ  

 1. Satınalma Talep Yönetimi
 2. Satınalma Teklif Yönetimi
 3. Satınalma Sipâriş Yönetimi
 4. Fiyat Müzakereleri
 5. Mâliyet Analizleri ve Satınalma Katma Değer Ölçümü
 6. Mâliyet Modelleri
 7. Toplam Sahip Olma Mâliyeti (TCO)

Konu-9: MÜZÂKERE TEKNİKLERİ  

 1. Müzâkere Nedir ? Satınalmada Müzâkere Neden Önemlidir ?
 2. Müzâkere Türleri
 3. Çok Aşamalı ve Çok Taraflı Müzâkereler
 4. Kimlerle Müzâkere Ediyoruz ?
 5. Güç Kaynaklarımız
 6. Başarılı Müzâkere İçin İpuçları
 7. Hazırlık Süreci
 8. Engelleri Ortadan Kaldırma
 9. Müzâkere Sürecinde Tuzakları Keşfetme
 10. Başarılı Müzâkerecilerin Temel Özellikleri
 11. Win-Win Modeli’nden, Oyun Kuramına (Teorisine) Müzâkere Taktikleri
 12. Satışçı Gözünden Satınalma Müzâkereleri
 13. Satınalma Yöneticileri İçin Anahtar Satışçı Taktikleri
 14. Pratik İkna Yöntemleri
 15. Etkin Sonuç İçin Kullanılması Gereken Yöntemler
 16. Duygusal Çatışmaları Yönetme
 17. Örnek Müzâkere Çalışması
 18. Değerlendirme

Konu-10: SATINALMA BİRİMİ İDARÎ YÖNETİMİ

 1. Liderlik ve Yöneticilik
 2. Kişisel Gelişim Yetenekleri (İletişim, Zekâ, Davranış)
 3. Satınalma Birim Hedefleri Yönetimi
 4. Satınalma ile Diğer Birim İlişkilerinin Yönetimi
 5. Satınalma İnsan Kaynakları Yönetimi
 6. Satınalmacının Girişimci Rolü

Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir. (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

Ders Günleri ve Saatleri:

Dersler İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Maçka Kampüsünde Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-13:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Eğitim Takvimi:

Eğitim süresi olan 8 hafta boyunca toplam 72 saat ders anlatılacaktır. Bazı haftalar cumartesi-pazar, bazı haftalar ise sadece cumartesi veya sadece pazar günü ders olacak, birkaç haftada bir de hiç ders yapılmayacak (tatil olacak) şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvim ayrıca link olarak paylaşılacaktır.

Öğretim Yetkilileri*:

Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
Dr.Öğr.Üys. Çiçek ERSOY KEKEVİ
Öğr.Gör.Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
Dr. İsmail KARAKIŞ
Dr. Sevgi YILMAZ
Birol KANBİR
Murat ALTUN
Selda YÜKSEKBAŞ

(*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de satınalma vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

Bu koşullardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi


Etkinlik Başvuru Formu

Adınız ve Soyadınız
Çalıştığınız Firma *
Göreviniz *
Katıldığınız Şehir
E-mail *
Cep Telefonu *